KINDERCOACHING

gallery/2018-04-11-photo-00000186

Elk kind is uniek en daarom kijk ik naar de behoefte van uw kind en maken we een traject op maat.

EMDR

gallery/2018-04-11-photo-00000184

EMDR is een effectieve behandelwijze om heftige gebeurtenissen/trauma’s te helpen verwerken.

Algemene Voorwaarden

 

Coach Praktijk Inner Feelings heeft een geheimhoudingsplicht.                                                                                      

Mocht er in het belang van het kind overleg met derden noodzakelijk zijn, wordt er eerst toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd.
Voor kinderen onder de 16 jaar is het een wettelijke regel dat beide ouders/verzorgers een handtekening zetten om akkoord te gaan met de coaching die het kind bij mij gaat krijgen.

Coach Praktijk Inner Feelings is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit haar diensten.

Coach Praktijk Inner Feelings heeft geen wachtruimte, ouders/verzorgers dienen telefonisch bereikbaar te zijn gedurende de coaching.
Bij verhindering van de afspraak verwacht Coach Praktijk Inner Feelings dat dit 24 uur van te voren afgezegd wordt en dit is dan kosteloos. Bij afmelden binnen de 24 uur worden de kosten die gereserveerd zijn doorberekend. 

Indien Coach Praktijk Inner Feelings verhinderd is, zal zij de cliënt tijdig op de hoogte stellen. Bij overmacht kan Coach Praktijk Inner Feelings niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten.

Voor de betaling ontvangt u na elke sessie een factuur, deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Als er niet op tijd betaald wordt, dan krijgt u een betalingsherinnering. Mocht deze binnen 14 dagen nog steeds niet betaald zijn, worden er wettelijke rente en administratiekosten van 5 euro in rekening gebracht. Mocht de betaling dan nog steeds niet voldaan worden, kunnen er juridische stappen worden ondernomen.

 

PRIVACYVERKLARING