Kennismakingsgesprek kan persoonlijk, per telefoon of per e-mail  plaatsvinden - Gratis

Intakegesprek : maximaal 2 uur - € 65

Coach/EMDR sessie per uur - € 55

                             

Meer informatie

Een coaching is niet altijd in 1 uur klaar. Een sessie kan maximaal 2 uur duren.

Reiskosten bedragen 35 cent per kilometer.  

 

Mogelijkheden tot vergoeding

Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Je kunt wel kijken of je de gemaakte kosten af kunt trekken als bijzondere ziektekosten in de belastingaangifte.


Algemene Voorwaarden Coach Praktijk Inner Feelings

 

Coach Praktijk Inner Feelings heeft een geheimhoudingsplicht. Mocht er in het belang van het kind overleg met derden noodzakelijk zijn, wordt er eerst toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd. Voor kinderen onder de 16 jaar is het een wettelijke regel dat beide ouders/verzorgers een handtekening zetten om akkoord te gaan met de coaching die het kind bij mij gaat krijgen. Coach Praktijk Inner Feelings is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit haar diensten. Coach Praktijk Inner Feelings heeft geen wachtruimte, ouders/verzorgers dienen telefonisch bereikbaar te zijn gedurende de coaching.

 

Bij verhindering van de afspraak verwacht Coach Praktijk Inner Feelings dat dit 24 uur van te voren afgezegd wordt en dit is dan kosteloos. Bij afmelden binnen de 24 uur worden de kosten die gereserveerd zijn doorberekend.  Indien Coach Praktijk Inner Feelings verhinderd is, zal zij de cliënt tijdig op de hoogte stellen. Bij overmacht kan Coach Praktijk Inner Feelings niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten. Voor de betaling ontvangt u na elke sessie een factuur, deze dient binnen 7 dagen te worden voldaan. Als er niet op tijd betaald wordt, dan krijgt u een betalingsherinnering. Mocht deze binnen 7 dagen nog steeds niet betaald zijn, worden er wettelijke rente en administratiekosten van 5 euro in rekening gebracht. Mocht de betaling dan nog steeds niet voldaan worden, kunnen er juridische stappen worden ondernomen.

 

Tarieven